Turistika pro pěší

Cesta kolem Světa

Naučná stezka kolem Světa tvoří 12 kilometrů dlouhý uzavřený okruh kolem rybníku Svět (na jihozápadním okraji města Třeboně).

Na 16 informačních tabulích stezka poskytuje návštěvníkům základní informace o vývoji Třeboňska. Většina informačních panelů je věnována základním ekologickým vztahům v přírodě a jednotlivým rostlinným a živočišným druhům, typickým pro různá společenstva třeboňské krajiny. Mimo to také přibližuje historii rybníkářství, lázeňství a vývoj lidové architektury.

Trasa stezky vede po polních a lesních cestách, část po lučních pěšinách a také po hrázi rybníka Svět. K vybavení stezky patří i odpočinková místa s lavičkami, mnohé s výhledy do okolní krajiny.

Stezku tvoří 16 zastávek:
 • Hotel Bohemia – Regent (na začátku lázeňského parku)
 • Lázeňský park – historie a současnost lázeňství v Třeboni
 • Břehy rybníka – mokřadní rostliny
 • Polní meze – spojení mezi centry ekologické stability krajiny
 • Vimperky 1 – základní typy rašelinišť
 • Vimperky 2 – vývoj a význam rašelinišť
 • Spolský potok – biokoridory, biocentra, přechodová společenstva
 • Rybník Dolní Zlatník – výstavba rybníků, chov ryb, dub letni (strom o obvodu 5,6 m, chráněný státem)
 • Louky Třeboňska – různé typy luk
 • Spolský mlýn – mlýn s kapličkou z r. 1861
 • Borový les – lesy Třeboňska
 • Odměny – historie osídlení, lidová architektura
 • Cirkviční rybník – chov ryb,vodní ptactvo
 • Park u Schwarzenberské hrobky – historie hrobky a přilehlého anglického parku
 • Rybník Svět – základní informace o rybnících Svět a Opatovický rybník
 • Šustův pomník – významní rybníkáři na Třeboňsku

Naučná stezka kolem Světa vybudovala ZO ČSOP již v roce 1985, od té doby byla několikrát rekonstruována.

Naučná stezka zdraví Třeboň - Hradeček

Naučná stezka zdraví Hradeček je situována do těsné blízkosti Třeboně a je příjemnou procházkou krásnou krajinou, typickou pro Třeboňsko. Jedná se o okruh dlouhý 3,6 km. Výchozí bod stezky je v sousedství Masarykova náměstí, u parkoviště hned za Hradeckou bránou.
Naučná stezka Hradeček byla v srpnu 2008 obnovena. Oproti původní stezce, která byla složena pouze z nářadí, je tato současná kromě cvičebně herních prvků z akátového dřeva odpovídajících bezpečnostním normám, doplněná o naučné panely. Na každé zastávce se seznámíme s jedním druhem domácích dřevin – stromů.

První část cesty vede podél Zlaté stoky kolem pivovaru Regent. U starého Schwarzenberského seníku opustíme Zlatou stoku a dáme se vlevo Šustovou (březovou) alejí napříč Mokrými lukami. Dojdeme na Hradeček a z něj se po Nové cestě, která vede podél Černé stoky, železniční trati a podél zahrádek, vrátíme do Třeboně.

Na trase nás čeká 14 zastávek. První nás seznámí s naučnou stezkou Hradeček a s provozním řádem dětského hřiště. Dalších 13 zastávek nás seznámí se stromy Třeboňska:

 • 2. Lípa
 • 3. Olše
 • 4. Jasan
 • 5. Bříza
 • 6. Vrba
 • 7. Dub
 • 8. Buk
 • 9. Javor
 • 10. Habr
 • 11. Smrk
 • 12. Borovice
 • 13. Topol
 • 14. Jedle

Naučná stezka Veselské pískovny

Pěším turistům je určena Naučná stezka Veselské pískovny.
V Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervaci Třeboňsko se rozprotírá na 240 ha mezi městem Veselí nad Lužnicí a obcemi Horusice a Vlkov území Veselských pískoven. Pět oddělených štěrkových jezer vzniklo po těžbě štěrkopísku v letech 1952 až 1986.
Naučná stezka Veselské pískovny je 7 km dlouhý okruh vybavený 14 informačními tabulemi, které jsou rozmístěny na březích dvou jezer. Tabule seznamují s historií krajiny a okolních obcí a hlavně s přírodou v oblasti štěrkových jezer. Informace na tabulích jsou v českém, německém a anglickém jazyce.
Jedna ze zastávek (zastávka č. 7) nás seznámí s rezervací Pískový přesyp.

Začátek i konec trasy: Veselí nad Lužnicí, parkoviště u pískoven, směr Vlkov.

Naučná stezka „TOTALITA ROZDĚLUJE“

Pozvánka na naučnou stezku „TOTALITA ROZDĚLUJE – DEMOKRACIE SPOJUJE“ u města Borovany, kde kromě procházky krásnou jihočeskou krajinou uvidíte prvorepublikové opevnění a bunkry.

Totalita rozděluje – demokracie spojuje

Charakteristika trasy:

 • Pro pěší
 • Délka trasy: 6 km
 • Počet zastávek: 9
 • Historie
 • Příroda

Přístup: vlakem nebo po silnici do Borovan

Výchozí bod: Borovany- železniční stanice

Cílový bod: Borovany- železniční stanice

3 důvody k návštěvě:

 • historie prvorepublikového opevnění pohraničí, technické parametry opevnění
 • prohlídka pohraničního skanzenu 50.-80. let 20. století
 • příroda kolem řeky Stropnice

Totalita rozděluje … –  naučná stezka o ozvěnách totalitních režimů v krajině a lidech zavede návštěvníka na Borovansko v období spojeném s působením totalitních ideologií ve střední Evropě minulého století.

Stezka vede podél řeky Stropnice do Ostrolovského Újezdu (zelená turistická značka). Zde si může návštěvník udělat odbočku po zelené turistické značce do osady Veselka, kde najde zcela zachovalý a zrestaurovaný bunkr vzor 37.

Zpět do Borovan se vrací po nově vyznačené žluté turistické značce.  Poslední zastávkou naučné stezky je soukromý skanzen železné opony.

Zdroj: https://www.borovany-cb.cz/

Naučná stezka Červené blato

4 km, 6 zastávek
Červené blato se nachází při hranici CHKO Třeboňsko směrem na Nové Hrady, stezka začíná v osadě   Jiříkovo Údolí (cca. 17 km od Třeboně). Patří k nejzajímavějším přírodním rezervacím v České republice. Chrání jedno z nejznámějších a nejlépe přístupných rašelinišť Třeboňska. Větší část stezky má zpevněný povrch, proto postačí běžná sportovní obuv. Zajímavou flóru reprezentují například přirozené porosty borovice blatky a jejích kříženců, rojovník bahenní, suchopýr, vlochyně a další druhy. Také fauna je velmi zajímavá, zejména pro bádání odborníků. Běžného návštěvníka zaujme především hojný výskyt motýlů a můr.

 

Třebonsko.cz