Kultura v Třeboni

Po celý rok zajišťuje Informační a kulturní středisko města Třeboně kulturní akce, koncerty, výstavy, hudební produkce, slavnosti a festivaly. K tomuto účelu využívá prostory kongresového a kulturního centra ROHÁČ, divadla J.K.Tyla, Výstavní sál Pod Věží, historické prostory kaple  Schwarzenberské hrobky, D ěkanského kostela, nádvoří  zámeckého parku a v neposlední řadě i Masarykova náměstí. Součástí festivalů a slavností jsou též řemeslné trhy.