Lázeňské město Třeboň

Starobylé město Třeboň je přirozeným střediskem třeboňské kotliny - mírně zvlněné krajiny s rozsáhlými lesy a bezpočtem velkých i malých rybníků, pro které je Třeboň nazývána také městem jezerním. Má vzácně zachované historické jádro, jehož středem je náměstí obklopené staroměšťanskými domy s renesančními štíty a podloubím. Mezi dominanty patří především honosný renesanční zámek s rozsáhlým zámeckým parkem a historické jádro města, které je obklopeno měšťanskými domy s renesančními a barokními štíty. Nejvýznamnějším objektem na náměstí je bezesporu stará radnice. Za návštěvu stojí také pivovar Regent, který patří k nejstarším pivovarům na světě.